Απόφαση υπ’ αριθ. 1927/2014 του Γ’ Πολιτικού Τμήματος του ΑΠ

Ωφελήματα είναι όχι μόνο οι καρποί του πράγματος ή του δικαιώματος αλλά και κάθε όφελος που παρέχει η χρήση του πράγματος ή του δικαιώματος όπως και κάθε όφελος που έχει ο νομέας κατά την ενοίκηση ή την κατ’ άλλο τρόπο χρήση του πράγματος από τον ίδιο, συνέπεια των οποίων εξοικονομεί την δαπάνη στην οποία θα υποβαλλόταν αν μίσθωνε άλλο όμοιο πράγμα. Στην περίπτωση που η σχετική αξίωση αφορά ωφελήματα που συναρτάται με την εξοικονόμηση της δαπάνης της εναγομένης από την χρήση ακινήτου τρίτου αυτή παραγράφεται μετά παρέλευση εικοσαετίας.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση

GreekEnglish